Cibula Fest
16-17/7/2021

Do Cibula festu ostáva...


Vstupenky

DatumÚčinkujúciCenaCena na mieste **
Kapacita de predajaVstupenky
16. 7. 2020HORKÝŽE SLÍŽE a ďalší 29 € 35 €750 Kúpiť vstupenky
17. 7. 2020NO NAME a ďalší 29 € 35 €750 Kúpiť vstupenky

** neplatí v prípade vypredania v predpredaji

Informácie pre výmenu vstupeniek platných na 2020:

Zmenové centrum: Klient po otvorení zmenového centra  https://www.ticketlive.sk/sk/change zadá čísla vstupeniek, systém ich overí a následne mu ponúkne možnosti. Ak si poviete, že si môže vybrať piatok alebo sobotu, uvidí ich tam a potvrdením mu bude doručená vstupenka napríklad na piatok. Tým sa stará vstupenka stáva neplatná. V prípade, že by s takouto neplatnou vstupenkou prišiel na vstup na miesto QR čítačka to zistí a zákazníkovi nebude umožnený vstup.

  • Limitovaný počet vstupeniek (max. 750 lístkov) na každý deň.
  • Limitovaný počet vstupeniek (max. 750 lístkov) na každý deň.
  • V rámci reštrikcií a obmedzení kapacity sa neuplatňujú žiadne zľavy.
  • Viac dňové vstupenky sa predávať nebudú.
  • VIP vstupenky sa nepredávajú.

Návštevníci budú musieť podstúpiť všetky procedúry v súlade s nariadeniami a odporúčaniami platnými v tom čase o čom Vás budeme včas informovať.


Vstupenky zakúpené na CF 2020 s tromi možnosťami:

1. Budú sa dať využiť na jeden deň na CIBULA FEST LIMIT 2021.

2. Budú stále v platnosti na rok 2022 na všetky dni.

3. Požiadanie o refundáciu do konca júla 2021.

Tí, ktorý majú zakúpené vstupenky na rok 2020 sa budú musieť registrovať, sa budú musieť zaregistrovať a požiadať zmenové centrum kde si lístky zakúpili, prostredníctvom ktorého si pôvodné vstupenky vymenia za nové. Je to jednoduchý proces. Budú mať tak garanciu, že sa dostanú na festival. aby sme mali prehľad o počte starých vstupeniek a nových zakúpených, aby nevznikol problém, že na bráne sa osoba s platným lístkom 2020 už nedostane do areálu kvôli obmedzenej kapacite. 1.6. 2021 spustíme registráciu už predaných lístkov na 2020. Registrácia pobeží do 1.7. 2021. Držitelia vstupeniek 2020, berte registráciu na zreteľ, pokiaľ sa nezaregistrujete a prídete na miesto nemusíte byť vpustený. Tak isto dajte včasnú prednosť zakúpeniu novej vstupenky 2021, nakoľko z hľadiska obmedzenej kapacity nemusia byť vstupenky na mieste.


VSTUPENKY na CIBULA FEST LIMIT 2021 v predaji od 1.6. 2021


V rámci rôznych nariadení a obmedzení musíme pristúpiť k nasledovnému opatreniu.

CIBULA FEST LIMIT 2021

ktorý sa uskutoční v piatok 16. 7. a v sobotu 17. 7. 2021 pri letisku Holíč.
UPOZORŇUJEME, ŽE ŠTVRTOK 8. 7. 2021 od 00:00 hod. BUDE UKONČENÝ PREDPREDAJ VSTUPENIEK!!!

100 %-ne GARANTUJEME rýchlu refundáciu v prípade neuskutočnenia podujatia.

Vstupenky sa nebudú dať zakúpiť na mieste, iba v predpredaji do 8. 7. 2021!

Toto UPOZORNENIE platí aj pre výmenu pôvodných vstupeniek na ročník 2020, ktoré boli zakúpené cez sieť TicketLive. Kto vlastní vstupenku na ročník 2020 a chce ju využiť na niektorý deň CIBULA FEST LIMIT 2021, si túto vstupenku musí vymeniť na zmenovom centre TicketLive - https://www.ticketlive.sk/sk/change do 8. 7. 2021.

Nezamenená vstupenka z CIBULA FESTu 2020 po tomto termíne nebude platná pre CIBULA FEST LIMIT 2021.

Nezakúpené vstupenky cez sieť TicketLive napr. s nulovou hodnotou alebo PR vstupenky nie sú platné pre CIBULA FEST LIMIT 2021 a nedajú sa zameniť. Stále však zostávajú v platnosti na CIBULA FEST 2022 v plnom rozsahu.

Všetky vstupenky z CIBULA FESTu 2020 stále zostávajú v platnosti na rok 2022.

Užime si najlepší žúr pod holým nebom na Záhorí na CIBULA FEST LIMIT 2021
Lístky zakúpite v sieti TicketLive, alebo aj v predajni Farby Laky Paint v Holíči nad poštou alebo v predajni TM Sport MAX Skalica.