CIBULA FEST
19-21/7/2018

Do Cibula festu ostáva...


Info


Orientačná mapa 2017

Situační plán

VSTUPNÁ BRÁNA

BEZPEČNOSŤ A ZÁKAZY

(Ospravedlňujeme sa zvýšené osobné prehliadky v rámci bezpečnostných opatrení.)
Na odloženie vecí, ktoré nebudú bezpečnostnou službou vpustené do areálu festivalu bude súžiť INFO stánok v blízkosti vstupnej brány s Non Stop službou s výnimkou sklenených fliaš, PET fliaš a alkoholických nápojov, tieto veci nebudú vpustené do areálu a ďalšiu zodpovednosť za ne preberá ich majiteľ.

Festivalový areál bude nepretržite monitorovaný profesionálnou bezpečnostnou službou SBS a usporiadateľskou službou.
Súčinnosť s mestskou a štátnou políciou.

Nepretržité monitorovanie príslušníkmi požiarnej ochrany.

Stála zdravotná služba, lekár a sanitné vozidlo. Stanovisko bude viditeľne a svetelne označené znakom červený kríž. V prípade potreby treba neodkladne kontaktovať službu SBS alebo usporiadateľskú službu.

Bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je označená podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Pri akomkoľvek probléme s ochrankou upozornite usporiadateľov, ktorý budú označený jednotným oblečením (s nápisom USPORIADATEĽ). Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka ako útržok vstupenky a identifikačný náramok na patričný deň alebo celý festival. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia Holíč a príslušníci štátnej polície.

Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby:
Kontrolovanie lístkov a identifikácie návštevníkov festivalu, osobná prehliadka na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov, vyvedenie z areálu neoznačené, osoby zjavne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok prejavujúci agresivitu a vyvolávanie konfliktov, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok, usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

JE ZAKÁZANÉ VNÁŠAŤ DO PRIESTORU KONANIA FESTIVALU:

„Vlastné alkoholické a nealkoholické nápoje v akomkoľvek balení“. Výnimka v prípade nealko nápojov v PET fľašiach alebo papier – džús bude určená SBS službou individuálne, napr. malé deti alebo ZŤP, ZŤP-S.

Sklené nádoby a fľaše, nože, plechové predmety, pyrotechnické predmety, predmety ohrozujúce bezpečnosť, otvorený oheň, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu.

- Vo všetkých stanoch je fajčenie zakázané.
- Stanovanie je zakázané mimo vyhradených priestorov.
- Prísny zákaz kladenia ohňa v celom areály festivalu.

Pes má povolený vstup len do stanového tábora s vodítkom a košíkom.

Každý návštevník musí mať na ruke identifikačný náramok. V prípade, že ho nemá alebo je náramok poškodený, bude vykázaný z areálu podujatia.

Osoba zjavne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok prejavujúca agresívnosť nebude mať umožnený vstup do areálu podujatia alebo bude vykázaná službou SBS podľa zákona 1/2014

LOKALIZÁCIA

Festival sa koná priamo na Česko - Slovenskej hranici, medzi mestami Holíč a Hodonín. Príjazd je možný z hlavnej cesty. Odbočka je jasne označená a smerovanie upozornením pre vodičov a príjazdová cesta je vybavená vstupným portálom.

Festival je lokalizovaný na ploche Holíčskeho letiska s rozlohou 250.000 m², podľa potreby i viac. Spádovo lokalizácia festivalu zahŕňa okresy: (počet obyvateľov: Skalica 46 668, Senica 60 581, Hodonín 156 517, Uherské Hradiště 143 814).

Región vyniká nízkou mierou nezamestnanosti a sú registrované významné investičné zámery v oblasti infraštruktúry, cestovného ruchu a priemyslu. Z dlhodobého hľadiska sa jedná o perspektívny región so silnou kúpnou schopnosťou, kvalifikovanou pracovnou silou a veľmi dobrou dostupnosťou a logistikou medzi oboma štátmi.

Vznik a názov festivalu

Myšlienka uskutočniť festival, ktorý na pomedzí západného Slovenska a južnej Moravy chýbal, vznikla na jar v roku 2009. Názov festivalu je odvodený od zaužívaného označenia obyvateľov mesta Holíč, ktorí sú na Záhorí známi ako „Cibulári“. Pre zaujímavosť - obyvatelia susedného mesta Skalica sú známi ako „Fazulári“, obyvatelia obcí v okolí „Číkari“, „Hučáci“ atď.

Charakteristika festivalu

CIBULA FEST je multižánrový „Open Air“ festival. Podujatie je primárne zamerané na prezentáciu Českej a Slovenskej hudobnej scény. Tento prioritný smer je doplnený o hosťujúce žánre z celého sveta. Zámerom je spestrenie, porovnanie a predovšetkým nevyčerpateľné možnosti ponuky, ktorá je vo svojich obmenách zárukou jedinečnosti a atraktívnosti podujatia. Celkovú ponuku dopĺňajú adrenalínové, zábavné, zážitkové, náučné a detské atrakcie, hry a súťaže. Cieľom festivalu je vytvorenie priestoru pre každú generáciu, vekovú kategóriu a pre rodiny s deťmi za primerané vstupné. (Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby neplatia)

Podtitul Česko - Slovenský festival má skutočne svoje opodstatnenie, lebo na základe monitoringu festival navštevuje až 40% občanov z Českej republiky z celkovej návštevnosti festivalu, čím sa udržuje a prehlbuje medzinárodná komunikácia a vzťahy.

Sme hrdí na to, že náš festival je zaradený medzi najväčšie festivaly a každoročne k nám prichádzajú vo väčšom počte návštevníci zo všetkých kútov slovenska i česka. Každým rokom sa snažíme ponúkať niečo nové a svoje miesto v jednotlivých zónach a stageoch si nájde doslova každý.

"CIBULA FEST POMÁHA"

podporuje mladé talenty, deti v núdzi, detské domovy telesne postihnutých.....

....v roku 2015 sme podporili telesne postihnuté deti a mládež z Jedličkova ústavu ktoré vystúpili na Cibula Feste 2015 a taktiež ďalších telesne postihnutých účinkujúcich.

Opäť podporíme detské kardiocentrum, dáme možnosť mladým talentom prezentovať sa na našom festivale.

Deti do 10 rokov majú na našom festivale vstup Zdarma.

Zlomok účinkujúcich, ktorý vystúpili na festivale CIBULA FEST

ALPHAVILLE KABÁT OLYMPIC WANASTOWI VJECY LUCIE BÍLÁ
TOMÁŠ KLUSČECHOMOR KRYŠTOF NO NAME IMT SMILE
INE KAFEDESMODVÁCLAV NECKÁŘDALIBOR JANDAHORKÝŽE SLÍŽE
TŘI SESTRYMANDRAGEBUTYIVAN MLÁDEKMARTIN MAXA
FRANTIŠEK NEDVĚDDAVID DEYLARAKAINDIVOKEJ BILLPOLEMIC

HLAVNÍ PARTNERI

MÁTE ZÁUJEM O REKLAMNÝ PRIESTOR NA CIBULA FESTE?
Ponúkame reklamný priestor na evente a celej kampani festivalu. V prípade záujmu kontaktujte info@cibulafest.sk

 • oil JPM
 • MAS Masaryk
 • BOGA
 • Dortun festival


PARTNERI

 • Hotel Panon Hodonín
 • ENERGY RENT
 • ELMONT J.M.
 • Wintenberg winery
 • Západoslovenské tlačiarne Skalica
 • KD Trans
 • JL Net
 • Senické a skalické pekárne, a. s.
 • Mojegrafika - Romana Šmachová
 • True-design
 • Farby, laky Holíč
 • euroawk
 • euroawk
 • Skutečná liga
 • EVENT servis
 • BVS Bratislava
 • MOtoscena


MEDIÁLNI PARTNERI

 • Regionalne noviny SENICKO - SKALICKO
 • Záhorie sprevodca regionom
 • Záhoracké rádio
 • Televize TVS
 • N.S.E.F. production
 • Rádio Čas
 • Bratislava region turism
 • Musicmap
 • Blinder sociálná sieť