Info


Multižánrový a multigeneračný festival

CIBULA FEST 

Najväčší Česko – Slovenský festival, ktorý sa koná priamo na Česko – Slovenskej hranici.

Vznik a názov festivalu

Myšlienka uskutočniť festival, ktorý na pomedzí západného Slovenska a južnej Moravy chýbal, vznikla na jar v roku 2009. Názov festivalu je odvodený od zaužívaného označenia obyvateľov mesta Holíč, ktorí sú na Záhorí známi ako „Cibulári“. Pre zaujímavosť – obyvatelia susedného mesta Skalica sú známi ako „Fazulári“, obyvatelia obcí v okolí „Číkari“,  „Hučáci“ atď.

Charakteristika festivalu

CIBULA FEST je multižánrovým „Open Air“ festivalom. Podujatie je primárne zamerané na prezentáciu Českej a Slovenskej hudobnej scény. Tento prioritný smer je doplnený o hosťujúce žánre z celého sveta. Zámerom je spestrenie, porovnanie a predovšetkým nevyčerpateľné možnosti ponuky, ktorá je vo svojich obmenách zárukou jedinečnosti a atraktívnosti podujatia. Celkovú ponuku dopĺňajú adrenalínové, zábavné, zážitkové, náučné a detské atrakcie, hry a súťaže. Výnimočné je spojenie festivalu s motorkárskym stretnutím a nekomerčnou „free zónou“. Cieľom festivalu je vytvorenie priestoru pre každú generáciu, vekovú kategóriu a pre rodiny s deťmi za primerané vstupné. (Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby neplatia)

Podtitul Česko – Slovenský festival má skutočne svoje opodstatnenie, lebo na základe monitoringu festival navštevuje až 40% občanov z Českej republiky z celkovej návštevnosti festivalu, čím sa udržuje a prehlbuje medzinárodná komunikácia a vzťahy.

Nekomerčná zóna

CIBULA FEST nezabúda ani na návštevníkov, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu navštíviť priamo festival. Návštevníci aj rodiny si môžu užiť vychádzku, alebo celý víkend v CIBULA CITY – Cibuľovom mestečku. Je tu pripravený kultúrny program, atrakcie pre deti, ukážky dobových a umeleckých remesiel. Vo „ free zóne“ sa prezentujú remeselníci, občianske združenia, nadácie, neziskové a charitatívne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Táto voľne prístupná zóna je situovaná v smere príchodu účastníkov festivalu –  priamo pred hlavným vstupom. V tejto zóne sa vstupné neplatí.

Lokalizácia

Festival sa koná na Česko – Slovenskej hranici, medzi mestami Holíč a Hodonín. Príjazd je možný z hlavnej cesty. Odbočka je jasne označená a smerovanie upozornením pre vodičov a  príjazdová cesta je vybavená vstupným portálom.

Festival je lokalizovaný  na ploche Holíčskeho letiska s rozlohou 250.000 m², podľa potreby i viac.  Spádovo lokalizácia festivalu zahŕňa okresy:  (počet obyvateľov: Skalica  46 668, Senica  60 581, Hodonín 156 517,  Uherské Hradiště   143 814) .

Región vyniká nízkou mierou nezamestnanosti a sú registrované významné investičné zámery v oblasti infraštruktúry, cestovného ruchu a priemyslu. Z dlhodobého hľadiska sa jedná o perspektívny región  so silnou kúpnou schopnosťou, kvalifikovanou pracovnou silou a veľmi dobrou dostupnosťou a logistikou medzi oboma štátmi.

Organizačné zabezpečenie

Organizačný tím Cibula Festu disponuje vynikajúcou znalosťou regiónu a spolupracuje so širokým spektrom subjektov v rámci Slovenska i Českej republiky. K dispozícii má vstupy v podobe monitoringu, analýz a prognóz. Využíva všetky  vstupné údaje  pre efektívne cielenie reklamy  (mobilita, sociálna a ekonomická skladba obyvateľstva – predovšetkým návštevníkov festivalu). Pracuje s oficiálnymi štatistickými údajmi a robí aj vlastné interné prieskumy. Svojim partnerom ponúka flexibilnosť, reprezentatívnosť výstupov, účinné zhodnotenie vkladu a priebeh celého podujatia.

Technické zabezpečenie

Kvalita hudobnej produkcie, osvetlenia a elektrifikácie areálu je realizovaná spoločnosťami s príslušnou kvalifikáciou a profesionálnou technikou. Každá časť areálu je inštalovaná v zmysle technicko – priestorových parametrov, príslušných noriem a individuálnych potrieb festivalu. Vzhľadom na meniace sa potreby podujatia je technické zabezpečenie realizované dodávateľsky.

Bezpečnosť

Nahlásená a povolená akcia.

Zabezpečená ochrana areálu – SBS, monitoring areálu – poverené osoby, dozorujúci personál, požiarna hliadka, zdravotná hliadka, polícia, elektrikári, bezpečnostný technik, statik. Vstupné a priebežné školenia, komunikácia, krízový plán. Členenie na zóny s použitím plotov, zábran, retardérov, výstražné a informačné tabule, mapa areálu.

Stravovanie

Rýchle občerstvenie, regionálna kuchyňa, špeciality, vegetariánska kuchyňa, cukrovinky, alko – nealko a iné.

Logistika

Pešo, kyvadlová doprava, individuálna preprava, taxi služba, zásobovanie, priebežné odstraňovanie odpadov. Koordinované parkovanie návštevníkov, parkovanie VIP A  a VIP B, odstavné parkoviská, náhradné plochy.

  • Sklady tovarov – letiskové haly
  • Organizačné zázemie (hlásenie problémov, riešenie, zabezpečenie potrieb)
  • telefón, vysielačky, kontaktní informátori v areáli aj mimo areál.

 

Doplnkové a nadštandardné služby pre návštevníkov

Bankomat, poradenská a informačná služba, zabezpečenie sprievodcu a výkladu, VIP nadštandard typ A a B (v zmysle špecifikácie), rezervácia hotelového ubytovania (v dostatočnom predstihu).

Mediálne centrum

Dobíjanie zariadení, informačný servis, WiFi, akreditácie, oficiálne tlačové správy, miesto pre rozhovory s vystupujúcimi, TV  a foto dokumentácia.

Návštevnosť:

 

ročník

rok

počet návštevníkov

návštevnosť

1

2009

1200

reálna

2

2010

4300

reálna

3

2011

6400

reálna

4

2012

8200

reálna

5

2013

10300

reálna

6

2014

15000

predpokladaná

 

Informácie pre partnerov a návštevníkov

CIBULA FEST po svojom piatom ročníku a vzrastajúcom renomé získal kredit jedného z najväčších festivalových podujatí na Slovensku. Akcia je na rozdiel od podobných podujatí v iných regiónoch stále na vzostupe. V tejto fáze je participácia strategického partnera najvhodnejšia, pretože podujatie prešlo rizikovou fázou stabilizácie (skúsenosti organizačného tímu, dôvera účastníkov, povedomie verejnosti…). Dosiahnutie vrcholnej návštevnosti sa očakáva práve v nastávajúcom ročníku, či ročníkoch. Neváhajte sa informovať o možnostiach spolupráce. Veríme, že  nájdeme obojstranne výhodnú formu spolupráce a spoločne zvolíme vhodnú stratégiu na dosiahnutie očakávaných zámerov.

Veľké podujatie prináša aj mnohé riziká a nové podnety. Preto je festival v neustálom vývoji a flexibilne reaguje na trendy aj možnosti lepšej organizácie. Zvyšuje sa štandard sociálneho zázemia (nie len množstvom, ale aj kvalitou), optimalizuje sa parkovanie a doplnkové služby (kyvadlová doprava, možnosti občerstvenia, atrakcií pre deti, zážitkových foriem oddychu, nechýba vzdelávací, sociálny či poučný rozmer). Každý festival sprevádza niekoľko zásadných vylepšení a postupne zanikajú nedostatky, ktoré sú charakteristické pre pilotné projekty.

CIBULA FEST vyrástol z malého amfiteátrového podujatia na najvýznamnejšie regionálne podujatie pod „holým nebom“. Postupne sa mení vzťah ľudí k festivalu. Domáci prijali festival za svoj, návštevníci sa hlásia k festivalu aj vlastnými počinmi (klobúky, tričká a iné doplnky z vlastnej produkcie).  Upadajú pochybnosti a nedôvera, odborná verejnosť si vymieňa pozitívne hodnotenia a zvyšuje sa záujem na vystúpení práve na tomto festivale. Veríme, že prípadné nedostatky budú prijaté s pochopením a budú v záujme konštruktívneho riešenia predkladané kultivovane -  bez snahy poškodenia festivalu, organizátorov a dodávateľov služieb.

Doplnkové informácie

Málokto vie, že organizačný tím má  na svojom konte aj iné úspešné akcie. Sú to penové a plážové párty, laser show, diskotéky a koncerty. Za zmienku stojí koncert Karla Gotta v Skalici v roku 2013, ktorý bol postihnutý silnou negatívnou medializáciou. Dôvodom bolo majstrove ochorenie a hlasová indispozícia, ktorá mala za následok preloženie termínov koncertov v iných mestách. V Skalici bol termín dodržaný, no bulvár zasiahol aj do propagácie tohto koncertu. Fiasko sa však nekonalo. Skalický Zimný štadión bol naplnený takmer do maximálnej kapacity. Sekretariát Karla Gotta zhodnotil výsledok ako vynikajúci napriek negatívnemu vplyvu médií a tajomník Karla Gotta Jan Adam sa o hlavnom promotérovi koncertu vyjadril ako o najlepšom  za posledné dva roky.

 

Ročníková bilancia

 

1. ročník (15. 8. 2009)

Jednodňový ročník sa konal v amfiteátri v Holíči. Aj napriek termínu, ku ktorému mali väzbu iné  podujatia v meste sa na prvom CIBULA FESTE zišlo 1 200 návštevníkov.

Zaujímavosť:

CIBULA FEST bol termínovo posadený medzi Cibulové dni a koncert Lucie Bílej. Doposiaľ neznáme podujatie malo kvalitnú programovú konkurenciu, v ktorej obstálo.

 

2. ročník (25. 6. – 26. 6. 2010).

Druhý ročník CIBULA FESTU sa presťahoval do areálu Holičskeho zámku. Dôvodom bola potreba zvýšenia návštevnej kapacity. Na 2. ročník prišlo 4 300 návštevníkov.

Festival rozšíril ponuku o atrakcie pre deti  aj mládež, pribudli zaujímavé súťaže. Doteraz neznámym talentom bol poskytnutý prezentačný priestor – a čo je podstatné – s početným obecenstvom. Na svoje si prišli priaznivci umenia, padali rekordy (aj oficiálne Slovenské, so zápisom do Slovenskej knihy rekordov).

Tento ročník bol pravdepodobne najväčším “revivalovým” podujatím v strednej európe. Zišli sa tu dvojníci svetových aj domácich interpretov. S miernou nad sádzkou sa dá povedať, že niektoré osobnosti šoubyznysu prišli medzi nás zo záhrobia. Vďaka kvalite výberu boli výkony  porovnateľné s originálnymi. V niektorých prípadoch vznikli dokonca pochybnosti, či je vystupujúci “originál”, alebo “kópia”.

 

Zaujímavosť:

Staršia pani sa pri speve a podobe dvojníka Waldemara Matušky prežehnala s komentárom – “To nie je možné…”.

 

3. ročník (15. 7. – 16. 7. 2011)

Z kapacitných dôvodov sa zmenilo miesto konania. Akútnou sa stala potreba stanového tábora pre účastníkov zo širšieho okolia, festival potreboval priestor pre ďalšie atrakcie a taktiež pre väčší počet návštevníkov. Jediným vhodným miestom s možnosťou ďalšej expanzie bolo Letisko Holíč.

Strategická poloha letiska – medzi Holíčom a Hodonínom poskytla nie len vhodnú lokalitu, ale aj perspektívu rozvoja podujatia. Keďže miesto konania sa ocitlo na hranici Slovenskej a Českej republiky, získal CIBULA FEST podtitul Česko – Slovenský festival.

Podstatná časť revivalových vystúpení ustúpila „originálom“ a výrazne sa posilnil doplnkový program. Festival preukázal životaschopnosť, ba čo viac – začalo sa otvorene uvažovať o zaradení CIBULA FESTU medzi najprestížnejšie festivalové podujatia na Slovensku.  Tretí ročník dosiahol návštevnosti 6 300 ľudí.

Zaujímavosť:

Nová lokalita a reorganizácia podujatia si vyžiadala oveľa vyššie náklady. Zatiaľ čo iné podujatia pod tiažou dopadov ekonomickej krízy volili úsporné scénare, CIBULA FEST exceloval.  Dalo by sa povedať, že sa jednalo o nový začiatok.

 

4. ročník (20. 7. – 21. 7. 2012)

CIBULA FEST splnil predsavzatie a potvrdil svoje postavenie medzi slovenskými festivalmi. Naviac, ako Česko – Slovenský sa stal jediným svojho druhu. Stúpajúcu krivku návštevnosti už nedokázala  zastaviť ani tri dni trvajúca nepriazeň počasia.

Búrka, ktorá prevrátila niekoľko stanov a stánkov, výpadok energie a ďalšie pomyselné polená pod nohami boli asi najlepšou skúškou organizátorov, aj návštevníkov. Napriek uvedenému – tri pódiá mali svoje obecenstvo, čo ocenili predovšetkým interpreti. Až čas ukázal, že práve oni prospeli svojimi vyjadreniami k dobrému renomé medzi interpretmi. Hlavnému pódiu sekundovala MOTOZÓNA – s podporou pár stovák motorkárov a neodmysliteľnou súťažou Miss mokré tričko. Zápisy oficiálnych Slovenských rekordov pribudli do Knihy slovenských rekordov. K dispozícii bol paintball a holandské adrenalínové atrakcie.

Prvý krát bola zriadená „free zóna“ -  CIBULA CITY. V tejto bezplatnej zóne prebiehali rezbárske exhibície, ukážky remesiel, Záhorácky talent, hry a súťaže. Nechýbali tu cibuľové špeciality.

Štvrtý ročník CUBULA FESTU  navštívilo 8 200 ľudí.

Zaujímavosť:

Šťastné tváre vo svetlách reflektorov, medzi dáždnikmi v neúnavnom daždi sú asi najlepšou odmenou a potvrdením dobre vykonanej práce. Obdiv k podujatiu vyjadruje Dalibor Janda s dcérou Jiřinou, Petr Janda (Olympic), Igor Timko (No Name), Mário „Kuly“ Kollár  (Desmod) a ďalší.

 

5. ročník (18. 7. – 20. 7. 2013)

Česko – Slovenský open air festival CIBULA FEST, ktorý sa už zaradil do rodiny najprestížnejších Slovenských a Českých festivalov, vstúpil do piateho ročníka.  Tri pódiá, lunapark, 5D kino, vodný futbal, lety helikoptérou a celý rad lákadiel boli zárukou dobrého zážitku pre všetky vekové kategórie. Atraktívna WORLD SCÉNA,  TOP EXKLUSIVE TRIBUTE STAGE, YOUN STAGE, LASER SHOW, MOTO- ZÓNA , CIBULA CITY a napokon hlavné pódium s Česko – Slovenskými legendami aj vychádzajúcimi  hviezdami. CIBULA FEST sprevádzalo ukážkové letné počasie, čo sa prejavilo aj na rekornej návštevnosti 10 300 ľudí.

 

Zaujímavosť:

Tomáš Klus zoskočil s mikrofónom z pódia medzi fanúšikov predviedol skvelú akčnú improvizáciu. Naladil obecenstvo na najlepšiu možnú festivalovú náladu a ďalšie vystupujúce kapely mali obecenstvo, ktoré sa len tak nevidí. Veľké ovácie a spoluprácu obecenstva získali aj brazílske tance a kubánska muzika.

Zhrnutie a záverečná bilancia

CIBULA FEST má mimoriadne kvalitnú skladbu programu. Posledné tri ročníky boli inými organizátormi a neprajníkmi nazvané „organizačnou samovraždou“. Lenže stúpajúci počet návštevníkov a povedomie o festivale hovorí jasnou rečou niečo iné: Je to úspech. Úspech v pretlaku akcií, kde organizátori použijú jedného, možno pár „ťahúňov“ a zbytok je nahradený čímkoľvek, čo zaručí návratnosť financií. Cibula Fest na jednom mieste sústreďuje hudobnú špičku Českej a Slovenskej scény, dáva priestor aj začínajúcim zoskupeniam či sólistom,  v záujme pestrosti ponúka inokultúrne hudobné a tanečné žánre a naviac má bonus v podobe nekomerčnej časti festivalu. Ak pridáme ostatné atrakcie a rozšírime ponuku o regionálne zaujímavosti (návštevníci festivalu môžu navštíviť blízke okolie v ČR aj SR), máme tu podujatie, pre ktoré veľmi ťažko nájdeme porovnateľnú alternatívu. Inak, ako nasadením vysokého štandardu by sa nedosiahlo „raketového“ medzi ročníkového rozjazdu v krátkom trojročnom intervale. V kvalite sa nepoľaví, ale naopak – ešte sa pridá!

V mene svojom, v mene organizačného tímu a všetkých ktorí sa podieľajú na príprave a priebehu  festivalu Vám úprimne ďakujem. Zároveň vyslovujem záväzok, že CIBULA FEST bude aj naďalej reprezentatívnym podujatím.

 Vladimír Chrenka